Plyn

Sídlo společnosti

ELTE, s.r.o.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem

Telefon / E-mail

Stavební činnost

Pozemní a vodohospodářské stavby jsou dodávány od komplexní projektové dokumentace, zajištění potřebných povolení, vlastní realizace až po dodání předávací dokumentace. Středisko stavební výroby zajišťuje zejména stavební práce ve spolupráci s montážními středisky při realizaci různých energetických staveb na klíč.

Zajišťuje a provádí zejména:

Výkopové a zemní práce pro liniové stavby plynovodů, parovodů, horkovodů, teplovodů, elektrických sítí, vodovodních a kanalizačních řadů.

Výstavby, rekonstrukce regulačních stanic plynů, kotelen, výměníkových stanic, předávacích stanic dle specifických požadavků našich odběratelů.

Novostavby, rekonstrukce, opravy bytových i nebytových objektů, sportovních zařízení.

Čistírny odpadních vod.

Bioplynové stanice.

Solární systémy.