Teplo

Sídlo společnosti

ELTE, s.r.o.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem

Telefon / E-mail

Výměníky

Jednou z nejdůležitějších činností společnosti je výroba výměníků tepla MAX.

Jedná se o celonerezové výměníky vhodné pro použití do energetických zařízení, potravinářského, farmaceutického nebo textilního průmyslu.

Určeny jsou především pro systémy ústředního vytápění a přípravu teplé užitkové vody s nuceným oběhem tam, kde jsou dostatečně velké průtokové rychlosti pro turbulentní proudění. Lze je použít i v těžké energetice ve variantách voda-voda, pára-voda, pára-mazut, pára-ropa, pára-olej, zemní plyn-voda, voda-vzduch, pára-vzduch, ale také pro další média v průmyslu potravinářském, chemickém, farmaceutickém, textilním a ve stavebnictví. Vzhledem k dobré odolnosti proti louhům, organickým kyselinám, tukům, roztokům mýdla a ovocným šťávám se osvědčily jako velmi výhodná a účinná alternativa při chlazení, ohřevu, odpařování a kondenzaci chladiv.

Zásobníky

Postupem času se výroba rozšířila o výrobu zásobníků, velkoobjemových nádrží a dalších komponentů, které se využívají například pro zásobu vody, kondenzátu, demineralizované vody, piva, mléka, vína atd.

Pro výrobky jsou běžně používány všechny typy ocelí austenitických, feritických, žáruvzdorných, žárupevných a speciálních duplexních ocelí dle ČSN EN 10088, DIN a AISI.

Výrobky jsou vyráběny na zakázku dle přání a požadavku zákazníka. Na základě vstupních požadavků, zajistíme komplexní výrobní dokumentaci včetně pevnostního výpočtu a dodavatelské dokumentace.

Výměníkové stanice

Provádíme výstavbu a montáž stanic veškerých výkonů a zdrojů. Od malých kompaktních předávacích stanic, přes objektové předávací stanice, po velké předávací stanice tepla. Výstavba a montáž je prováděna na klíč, včetně profesí elektro, měření a regulace, izolací, stavebních úprav, revizí a zkoušek.

Kotelny

Zajišťujeme výstavbu klasických olejových, plynových a uhelných kotelen a elektro kotelen do tlaku PN 65 ve všech výkonových řadách, včetně příslušenství. Máme zkušenosti s montáži alternativních zdrojů spalování jako jsou kotle na dřevo a biomasu, kotelny s tepelnými čerpadly a solárními panely nebo jejich kombinací.

Horkovody, teplovody, parovody

Realizujeme výstavbu od nových investičních celků, plánované opravy, odstraňování poruch a havárií, po běžnou údržbu všech typů zařízení, včetně příslušenství na klíč (uložení, mosty, ocelové konstrukce, odvodňovací a odvzdušňovací zařízení, armatury, speciální uzávěry, včetně zajištění materiálu jako je ocelové, nerezové, předizolované
(Isoplus, Fintherm, Hard Pipe, Logsto RoR, Pipeizol,) a vakuové potrubí (Isobruck) do DN 1000, PN 65.

Práce provádíme v tepelných kolektorech, výkopech, na nadzemních trasách i v teplovodních kanálech. Součástí staveb jsou i veškeré revize, zkoušky a speciální práce, jako předehřev, předpětí, defektoskopické, dilatační, jiskrové, vakuové zkoušky a refraktometrická měření.

Ústřední vytápění a TZB

Zabýváme se montáží všech typů vytápění v soukromých i průmyslových objektech. Instalujeme klasické radiátorové otopné systémy, podlahové vytápění, svařované lisované i letované. Systémy je možné provádět v materiálech ocel, nerez, měď, plast. Disponujeme oprávněním od všech předních výrobců těchto materiálů. Vyrábíme a montujeme klasické zásobníkové ohřevy a rychloohřevy teplé užitkové vody. U veškerých budov provádíme instalace všech rozvodů – topení, plynu, vodovody včetně požárních, kanalizace, ale také elektro i vzduchotechniku.