Plyn

Sídlo společnosti

ELTE, s.r.o.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem

Telefon / E-mail

Plynovody

Nejen kvalitním personální obsazením, ale i úspěšně zvládnutou recertifikací dle TPG 923 01 v rozsahu G-S4,P3 ; G-R2 ; G-N1, N2 – umožňuje společnosti vykonávat činnosti v požadovaných rozsazích pro všechny potencionální odběratele, nevyjímaje společnosti INNOGY a E.ON.

Ke všem činnostem na vyhrazených plynových zařízení společnost získala oprávnění Technické inspekce České republiky.

Ověření odborné způsobilosti a kvality práce v oblasti montáže a oprav plynárenského zařízení, provedené u naší firmy certifikačním orgánem spol. ČSSP, opravňuje spol. ELTE, s.r.o. k práci na těchto zařízeních bez omezení provozních tlaků a dimenzí. Samozřejmostí je i získání osvědčení jednotlivých pracovníků od Technické inspekce české republiky. Dále je kvalifikace zvyšována v systému odborného plynárenského vzdělávání, plánem vzdělanostního růstu a pravidelnými školeními.

Spol. ELTE, s.r.o. je dále certifikována dle ČSN EN ISO 9001: 2016, ČSN EN ISO 14001: 2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006, ČSN ISO 45001:2018.
Společnost ELTE, s.r.o. provádí výstavbu a rekonstrukce všech druhů plynovodů. Plynovodní rozvody jsou zhotovovány jak z ocelového, tak i z PE potrubí s jakostí materiálu odpovídající požadavkům svých odběratelů s přihlédnutím k platným normám a předpisům.

Činnost společnosti je zaměřena především na:

  • Vysokotlaké plynovody a přípojky z oceli pro veřejnou spotřebu na zemní plyn
  • Středotlaké a nízkotlaké plynovody z oceli a polyetylénu pro veřejnou spotřebu
  • Průmyslové plynovody na plynná paliva z oceli a polyetylénu
  • Domovní plynovody na plynná paliva z oceli, mědi a vícevrstvých trubek