Plyn

Sídlo společnosti

ELTE, s.r.o.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem

Telefon / E-mail

Značné úsilí společnost vynakládá i do získávání nových trhů v zahraničí nejen v zemích bývalého Sovětského svazu ale i v jiných východoasijských zemích.

Na základě provedené fúze společností TEPGAS a.s. a ELTE, s.r.o. převzala společnost ELTE, s.r.o. mezi své hlavní činnosti i oblast plynárenství, a to především na výrobu, montáž a rekonstrukci regulačních stanic zemního plynu, VTL, STL a NTL plynovodů a kotelen. Tímto krokem rozšířila společnost ELTE, s.r.o. své portfolio činností v oborech energetiky a teplárenství.

Technické a výrobní zázemí společnosti je situováno do provozovny v Ústí nad Labem, která svou rozlohou dostatečně pokrývá rozsah prováděných činností. Zde jsou soustředěny veškeré odborné, obchodní, ekonomické útvary, skladové i výrobní kapacity. Výrobní haly jsou vybaveny potřebným technickým vybavením pro výrobu a zkoušení regulačních stanic včetně manipulačních prostředků. Vytvořené podmínky jsou předpokladem a zárukou produkce kvalitních a spolehlivých výrobků.

Získané zkušenosti z různých druhů staveb a odpovídající strojní i technické vybavení nám umožňuje realizovat kompletní dodávky staveb „na klíč“ od projektové dokumentace, zemních prací, svářečských a izolatérských prácí, až po provedení všech potřebných zkoušek, revizí, ale i propojovacích prací na stávající potrubní systémy, včetně prací pod plynem.