Reference

Sídlo společnosti

ELTE, s.r.o.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem

Telefon / E-mail

IČO / DIČ

IČO: 46708111
DIČ: CZ46708111

Datová schránka

xhqptsd

2022 – Právě realizujeme

Dostavba horkovodu
z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic

Termín končení:
2023

Společnost ELTE, s.r.o. byla vybrána k realizaci dostavby horkovodu z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Úsek je dlouhý 26 kilometrů. Tato dostavba zajistí dodávku tepla do Českých Budějovic.

Stavba byla zahájena začátkem roku 2022 a celková doba realizace je 15 měsíců. Na zakázku jsou alokovány finanční prostředky v celkové výši 1,7 miliardy korun. Ukončení dostavby a zahájení dodávek tepla je předpokládáno v roce 2023.

Objednatel:
ČEZ, a. s.

Cena:
1 700 000 000,- Kč

2021

ST 140787 REKO STK VS EC1 TRNOVANY

Ukončeno:
15. 10. 2021

Realizace nového předizolovaného horkovodního potrubí vč. rekonstrukce VS – ÚT a TV (stavební část, strojní část, MaR a elektro). Dále RPD a DSPS vč. geodetického zaměření.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena:
9 200 000,- Kč

Horkovodní zásobování lokality Světlíky v Českých Budějovicích - 1. část

Ukončeno:
31. 08. 2021

Realizace Centrální výměníkové stanice (stavební část, strojní část, MaR a elektro) vč. přípojky vody, kanalizace a elektropřípojky. Dále RPD a DSPS vč. geodetického zaměření.

Objednatel:
Teplárna České Budějovice a.s.

Cena:
11 000 000,- Kč

Rekonstrukce plynové kotelny konferenčního centra AV ČR zámku Liblice

Ukončeno:
31. 01. 2021

Předmětem díla byla rekonstrukce plynové kotelny a strojoven v souladu s projektovou dokumentací.
Zakázka zahrnovala provedení veškerých výkopových, stavebních a montážních prací. Stavba probíhala v památkově chráněném objektu. Stávající žulová dlažba byla demontována a zpětně uložena dle stávajícího vzoru. Stávající kotelna a strojovny byly demontovány a namontován nový plynový kotel o topném výkonu 400 KW, vč. napojení na stávající rozvody.

Dále byly realizovány tři UT a TUV strojovny a odstraněny dlouhodobé úniky na vodovodním řadu a osazeny nové armatury. Úniky vyhledávány s použitím georadaru.

Objednatel:
Středisko společných činností AV ČR – SSČ AV ČR, v.v.i.

Cena:
4 400 000,- Kč

ST140727 Bl_VS SuNN REKO TN

Ukončeno:
23. 10. 2021

Předmětem díla bylo provedení zemních a stavebních prací pro rekonstrukci čtyřtrubkového horkovodního rozvodu na dvoutrubkový předizolovaný o rozmezí DN 125 – DN 32 v celkové délce 838 m a klasické potrubí s dimenzí DN 125, DN 150 o celkové délce 177 m, včetně montáže 12ks domovních tlakově závislých předávacích stanic o výkonech 80,100,150 a 200 kW – ÚT a 100, 140, 170, 230, 300 – TV. Součástí zakázky byly bourací a stavební práce v rozsahu PD vč. zemních prací s konečnou úpravou povrchů (obalovaná asf. Smě cca 300 m2 a zámková dlažba cca 80 m2).

Další částí byla rekonstrukce výměníkové stanic (napojení dvou nových topných větví na novější část výměníkové stanice a starou část kompletně demontovat). Instalace nových vnitřních rozvodů s novými oběhovými čerpadly s frekvenčním měničem o max výkonu 2900 kW a regulačních ventilů. Součástí rekonstrukce výměníkové stanice byly veškeré zednické úpravy povrchů stěn a podlah.

Objednatel:
Metrostav a.s.

Cena:
25 900 000,- Kč

ST140809 Bl_VS25 reko ÚT a TV

Ukončeno:
29. 10. 2021

Předmětem díla bylo provedení bouracích, zemních a stavebních prací dle PD pro rekonstrukci čtyřtrubkového horkovodního rozvodu. PIP pro TUV v dimenzích DN 50, 65, 80, 100, 125, 200 o celkové délce 628 m a PE-X pro UT v dimenzích DN 32, 40, 63, 75, 90, 110 o celkové délce 431 m, s odpovídající úpravou výměníkové stanice. Zemní práce s konečnou úpravou povrchů (obalovaná asf. Směs cca 75 m2 a zámková dlažba cca 120 m2) Kompletní demontáž výměníkové stanice a montáž úplně nových prvků a rozvodů výměníkové stanice (moduly TUV a UT). Nové výměníky pro TUV v počtu 2 ks a každý z nich o výkonu 550 kW a 2 ks pro UT každý o výkonu 950 kW. Součástí rekonstrukce výměníkové stanice byly veškeré zednické úpravy povrchů stěn a podlah.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena:
15 800 000,- Kč

ST140336 Bl_VS26 REKO TN

Ukončeno:
30. 10. 2021

Předmětem díla bylo provedení zemních a stavebních prací pro rekonstrukci čtyřtrubkového horkovodního rozvodu na dvoutrubkový předizolovaný o rozmezí DN 125 – DN 40 v celkové délce 1007 m, včetně montáže 14ks domovních tlakově závislých předávacích stanic o výkonech 60, 130, 150, 160, 190, 220 a 260 kW – ÚT a 110, 200, 230, 300 a 350 kW – TV. Součástí zakázky byly bourací a stavební práce v rozsahu PD vč. zemních prací s konečnou úpravou povrchů (obalovaná asf. Směs cca 70 m2 a zámková dlažba cca 200 m2).

Další částí byla rekonstrukce výměníkové stanice, proběhly demontáže vnitřních rozvodů včetně dvou výměníků, které byly nahrazeny novými výměníky o výkonu 1500 kW, stejně jako nové rozvody s regulačními ventily. Součástí rekonstrukce výměníkové stanice byly veškeré zednické úpravy povrchů stěn a podlah.

Objednatel:
ENESA a.s.

Cena:
28 500 000,- Kč

GO Odtokové potrubí DN 400 v kolektoru ČOV

Ukončeno:
27. 12. 2021

Předmětem díla bylo provedení výměny ocelového odtokového kanalizačního potrubí DN 400 v délce 104 m, které je uloženo na zemi v betonovém korytě. Do potrubí jsou v různých místech přivedeny nátokové trasy z ostatních aparátů. Dále potrubí obsahuje několik kontrolních otvorů. Bylo provedeno zaslepení hlavního řádu DN 400 a přípojek DN 150 a vyřezáno stávající potrubí DN 400. Na původní místo vloženo nové potrubí DN 400 v 6 m dílech, které byly postupně svařeny. Potrubí se na jednom konci napojilo na zaslepený hlavní řád a na druhém konci se zaslepilo. Na nové hlavní potrubí byly napojeny všechny stávající přípojky DN 150 a byly zachovány 3 kontrolní otvory po celé trase. Na potrubí byly provedeny vizuální zkoušky svarů a zkouška těsnosti potrubí. Potrubí bylo opatřeno ochranným nátěrem.

Objednatel:
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Cena:
1 100 000,- Kč

2020

„ST 140707 TP_KONVERZE VS ALEJNÍ I., II., III.,“ PJ SEVER, ODDĚLENÍ TEPLICE

Ukončeno:
01. 08. 2020

Předmětem díla byla rekonstrukce potrubí a realizace nové trasy v souladu s projektovou dokumentací.

Zakázka zahrnovala provedení veškerých výkopových, stavebních a montážních prací. Probíhala zde montáž předizolovaného potrubí DN200, DN125/250, DN100/200, DN80/160, DN65/160, DN50/140 včetně elektrosvařitelných spojek.

Zakázka dále zahrnovala výměnu z parovodních rozvodů na rozvody horké vody ve třech VS a v jedné napojení. Dále realizace nových rozvodů do místního gymnázia, kde pokračovala jiná akce rekonstrukcí vnitřních rozvodů.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena:
28 900 000,- Kč

„ST 140744 TP_Reko STK ÚT K 2 Prosetice“ PJ SEVER, oddělení Teplice

Ukončeno:
01. 08. 2020

Předmětem díla byla rekonstrukce potrubí ÚT v souladu s projektovou dokumentací. Zakázka zahrnovala provedení veškerých zemních, stavebních a montážních prací. Probíhala zde montáž klasického předizolovaného potrubí DN150/250, DN125/225, DN80/160, DN60/125, DN65/140, DN50/125 včetně jejich spojek v klasickém provedení. Zakázka dále zahrnovala napojení se a částečnou obnovu osmi OPS a napojení na částečnou rekonstrukci VS.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena:
6 400 000,- Kč

„ST 140708 TP_KONVERZE VS 3 RAISOVA“ PJ SEVER, ODDĚLENÍ TEPLICE

Ukončeno:
01. 08. 2020

Předmětem díla byla rekonstrukce potrubí a realizace nové trasy v souladu s projektovou dokumentací.
Zakázka zahrnovala provedení veškerých výkopových, stavebních a montážních prací. Probíhala zde montáž klasického předizolovaného potrubí (ocel) pro primární vedení a ÚT DN200, DN125/250, DN125/225 DN100/225, DN65/140, DN50/125, DN40/110, včetně elektrosvařitelných spojek a plastového předizolovaného potrubí (PEX) pro TUV PEX50/32, PEX75/50, PEX90/63 PEX90/75.
Zakázka dále zahrnovala výměnu z parovodních rozvodů na rozvody horké vody ve dvou VS.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena:
19 900 000,- Kč

„ST 140747 TP_REKO STK BUZULUCKÁ“ PJ SEVER, ODDĚLENÍ TEPLICE

Ukončeno:
01. 08. 2020

Předmětem díla byla rekonstrukce potrubí a realizace nové trasy v souladu s projektovou dokumentací. Zakázka zahrnovala provedení veškerých výkopových, stavebních a montážních prací. Probíhala zde montáž klasického předizolovaného potrubí (ocel) pro primární vedení DN125/225, DN100/200, DN65/140. Zakázka dále zahrnovala výměnu z parovodních rozvodů na rozvody horké vody ve dvou VS.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena:
8 200 000,- Kč

„ST 140705_KLÁŠTEREC_PROPOJ CZT MEZI UL. PETLERSKÁ – 17. LISTOPADU“ PJ západ, PO CHOMUTOV, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Ukončeno:
01. 09. 2020

Předmětem díla bylo propojení dvou tras stávajících horkovodů 2 x DN200 a 2 x DN150. Zakázka zahrnovala provedení veškerých výkopových, stavebních a montážních prací. Demontáže stávající technologie a montáže nových uzavíracích armatur DN200 a DN150. V šachtě probíhaly během realizace třídenní odstávky. Překop silnice II. třídy byl realizován za provozu.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena:
2 900 000,- Kč

„ST 140794 NE_REKO POTRUBÍ TUV-VSA 2., 3. A 4. ETAPA“ PJ Západ, ODDĚLENÍ NEJDEK

Ukončeno:
01. 11. 2020

Předmětem díla byla rekonstrukce potrubí TUV v souladu s projektovou dokumentací. Zakázka zahrnovala provedení veškerých výkopových, stavebních a montážních prací. Probíhala zde montáž předizolovaného potrubí (plastové) NRG FibreFlex od výrobce NRG Flex a napojení na vnitřní rozvod trubkou PPR. Pro primární vedení Ø 63/126, Ø 50/111 a Ø40/91 včetně spojek a doizolování. Dále byly osazeny 4 ks zemních uzávěrů do plastového potrubí.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena:
3 000 000,- Kč

Provizorní přeložka IS (STL plyn, pára, kondenzát)

Ukončeno:
01. 11. 2020

Předmětem díla byla provizorní přeložka páry, kondenzátu a STL plynu v rámci demolice objektů bývalé výrobny BIR v areálu závodu TONASO Neštěmice.

Zakázka zahrnovala provedení veškerých výkopových, stavebních a montážních prací včetně výroby ocelových konstrukcí. Probíhala zde montáž ocelového potrubí páry DN 80 (provozní tlak 1,1 Mpa), dále rozvodu kondenzátu – ocelové potrubí DN 25 (provozní tlak 0,6 MPa) a rozvodu STL plynovodu vedeného v ocelovém potrubí DN 100 (provozní tlak 300 kPa) včetně montáže 2ks armatur DN 100.Zakázka dále zahrnovala nátěrový systém a provedení tepelné izolace na parním a kondenzátním potrubí. Nedílnou součástí zakázky bylo geodetické zaměření provizorních přeložek IS.

Objednatel:
CANNONEER group s.r.o.

Cena:
1 600 000,- Kč

2019

Výstavba plynové kotelny a redukční stanice v Teplárně Trmice

Ukončeno:
02. 09. 2019

Předmětem díla byla kompletní dodávka a montáž VTL-RS včetně realizační dokumentace, dodávka stavebních prací vrchní stavby, MaR a elektro včetně dálkového přenosu dat. Dále realizace rozvodu zemního plynu – zpracování realizační dokumentace VTL rozvodu plynu a úprav stávající (původní) VTL RS, dodávka a montáž VTL plynovodu DN150 v délce 281 m s napojením na stávající trasu vč. Dodávky a montáže požárního žebříku s plošinou, demontáž nevyužité stávající trasy VTL plynovodu a dodávka a montáž STL rozvodu plynu DN250 v délce 87 m. VTL i STL rozvod plynu byl proveden včetně montáže uložení. Na všech ocelových konstrukcích a potrubí byly provedeny nátěry dle PD.

Objednatel:
Metrostav a.s.

Cena:
8 900 000,- Kč

Reko PS Proboštov

Ukončeno:
01. 10. 2019

Předmětem díla byla rekonstrukce stávající předávací stanice o výkonu 750 kW včetně horkovodního vedení v souladu s PD. Předmětem díla byla demontáž stávajících rozvodů HV a PS, montáž nového PIP potrubí DN100 o celkové délce 77 m, provedení smrštitelných spojek, propojení alarm systému, montáž nových rozvodů ve stávající PS (DN50, DN65, DN80), stavební práce, zajištění náhradních zdrojů včetně montáže komínů, MaR a elektro.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena:
5 400 000,- Kč

Rekonstrukce SCZT Jánské Lázně – PJ Východ

Dkončeno:
01. 11. 2019

Předmětem díla bylo zapůjčení, montáž a demontáž 1 ks dočasného kontejnerového zdroje páry o výkonu 1 000 kg páry za hodinu, zásobník na LTO o objemu 10 m³. Součástí byly též související zemní a stavební práce spojené s instalací tohoto zdroje. Současně bylo předmětem díla též průběžné oplocování výkopu pro horkovod, úklid staveniště a zajištění dočasného deponování přebytečného výkopku.

Objednatel:
ENESA a.s.

Cena:
6 500 000,- Kč

REKO parovodu na horkovod v Přerově - Nábřeží Dr. E. Beneše - Kopaniny

Dkončeno:
01. 11. 2019

Předmětem díla bylo vypracování RPD stavby, vyřízení všech povolení stavební, výkopové a montážní práce nutné pro realizaci rekonstrukce nadzemního a podzemního kanálového PV rozvodu tepla na nové HV rozvody zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaného potrubí DN32 (25 m), DN40 (25 m), DN50 (185 m), DN65 (112m), DN80 (17 m), DN100 (118 m), DN125 (705 m), DN200 (826 m).

Dále byly předmětem díla konečné úpravy komunikací, realizace datového přenosu a trvalého monitoringu alarm systému vč. provedení vzorových křivek v dispečerském systému, dodávky a montáže systému přenosu dat z instalovaných měřičů tepla do dispečerského systému po metalickém a optickém kabelu s uložením do optochrániček vč. vizualizace a provedení veškerých zkoušek (VT, RT), kalibrací,revizí a seřízení nutných k bezpečnému a spolehlivému provozu Díla.

Objednatel:
Veolia Česká republika, a.s.

Cena:
63 400 000,- Kč

Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích – 1. etapa

Ukončeno:
01. 12. 2019

Předmětem díla byla rekonstrukce potrubí v souladu s projektovou dokumentací „Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích – 1. etapa“. Zakázka zahrnovala provedení veškerých montážních prací na ocelovém předizolovaném potrubí (1294 m)  DN125, DN100, DN80 a DN65 s využitím elektrosvařitelných spojek, polybutenovém potrubí (1392 m) D75, D63 a D40, propojení alarm systému, dodávka a montáž 7 ks kompaktních domovních PS o výkonu 250-370 kW vč. elektro a MaR. Byly instalovány lamelové pájené nerezové výměníky pro ohřev topné vody a nerezové spirálové výměníky pro ohřev TV s doplněním zásobníkem. V rozsahu celé stavby byly též uloženy optochráničky pro komunikační kabely. Součástí stavby byly veškeré zemní a stavební práce a úprava komunikací.

Objednatel:
Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o.

Cena:
13 000 000,- Kč

ST140681_UL_Reko TN ul. Plynárenská

Ukončeno:
01. 12. 2019

Předmětem díla byla realizace rekonstrukce části parovodní sítě v délce 278 m, provozní tlak 1,2 MPa. Použitý systém vakuové potrubí Isobrugg DN150/400(600) (ocel v oceli pro parovod) a Hart-Pipe PIP DN100/250 pro kondenzátní vedení. Součástí díla byla částečná výměna vnitřních rozvodů v šachtách vč. stavebních úprav.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena:
23 300 000,- Kč