Reference

Sídlo společnosti

ELTE, s.r.o.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem

Telefon / E-mail

IČO / DIČ

IČO: 46708111
DIČ: CZ46708111

Datová schránka

xhqptsd

2021

ST 140787 REKO STK VS EC1 Trnovany

Ukončeno:
15. 10. 2021

Realizace nového předizolovaného horkovodního potrubí vč. rekonstrukce VS – ÚT a TV (stavební část, strojní část, MaR a elektro). Dále RPD a DSPS vč. geodetického zaměření.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena:
9 200 000,- Kč

Horkovodní zásobování lokality Světlíky v Českých Budějovicích - 1. část

Ukončeno:
31. 08. 2021

Realizace Centrální výměníkové stanice (stavební část, strojní část, MaR a elektro) vč. přípojky vody, kanalizace a elektropřípojky. Dále RPD a DSPS vč. geodetického zaměření.

Objednatel:
Teplárna České Budějovice a.s.

Cena:
11 000 000,- Kč

Rekonstrukce plynové kotelny konferenčního centra AV ČR zámku Liblice

Ukončeno:
31. 01. 2021

Předmětem díla byla rekonstrukce plynové kotelny a strojoven v souladu s projektovou dokumentací.
Zakázka zahrnovala provedení veškerých výkopových, stavebních a montážních prací. Stavba probíhala v památkově chráněném objektu. Stávající žulová dlažba byla demontována a zpětně uložena dle stávajícího vzoru. Stávající kotelna a strojovny byly demontovány a namontován nový plynový kotel o topném výkonu 400 KW, vč. napojení na stávající rozvody.

Dále byly realizovány tři UT a TUV strojovny a odstraněny dlouhodobé úniky na vodovodním řadu a osazeny nové armatury. Úniky vyhledávány s použitím georadaru.

Objednatel:
Středisko společných činností AV ČR – SSČ AV ČR, v.v.i.

Cena:
4 400 000,- Kč

2020

ST 140708 TP_KONVERZE VS 3 RAISOVA“ PJ SEVER, ODDĚLENÍ TEPLICE

Ukončeno:
01. 08. 2020

Předmětem díla byla rekonstrukce potrubí a realizace nové trasy v souladu s projektovou dokumentací.
Zakázka zahrnovala provedení veškerých výkopových, stavebních a montážních prací. Probíhala zde montáž klasického předizolovaného potrubí (ocel) pro primární vedení a ÚT DN200, DN125/250, DN125/225 DN100/225, DN65/140, DN50/125, DN40/110, včetně elektrosvařitelných spojek a plastového předizolovaného potrubí (PEX) pro TUV PEX50/32, PEX75/50, PEX90/63 PEX90/75.
Zakázka dále zahrnovala výměnu z parovodních rozvodů na rozvody horké vody ve dvou VS.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena:
19 900 000,- Kč

Provizorní přeložka IS (STL plyn, pára, kondenzát)

Ukončeno:
01. 11. 2020

Předmětem díla byla provizorní přeložka páry, kondenzátu a STL plynu v rámci demolice objektů bývalé výrobny BIR v areálu závodu TONASO Neštěmice.

Zakázka zahrnovala provedení veškerých výkopových, stavebních a montážních prací včetně výroby ocelových konstrukcí. Probíhala zde montáž ocelového potrubí páry DN 80 (provozní tlak 1,1 Mpa), dále rozvodu kondenzátu – ocelové potrubí DN 25 (provozní tlak 0,6 MPa) a rozvodu STL plynovodu vedeného v ocelovém potrubí DN 100 (provozní tlak 300 kPa) včetně montáže 2ks armatur DN 100.Zakázka dále zahrnovala nátěrový systém a provedení tepelné izolace na parním a kondenzátním potrubí. Nedílnou součástí zakázky bylo geodetické zaměření provizorních přeložek IS.

Objednatel:
CANNONEER group s.r.o.

Cena:
1 600 000,- Kč