Teplo

Sídlo společnosti

ELTE, s.r.o.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem

Telefon / E-mail

Stavební činnost

Pozemní a vodohospodářské stavby jsou dodávány od komplexní projektové dokumentace, zajištění potřebných povolení, vlastní realizace až po dodání předávací dokumentace. Středisko stavební výroby zajišťuje zejména stavební práce ve spolupráci s montážními středisky při realizaci různých energetických staveb na klíč.

Zajišťuje a provádíme zejména:

  • Výkopové a zemní práce pro liniové stavby plynovodů, parovodů, horkovodů, teplovodů, elektrických sítí, vodovodních a kanalizačních řadů.
  • Výstavby, rekonstrukce regulačních stanic plynů, kotelen, výměníkových stanic, předávacích stanic dle specifických požadavků našich odběratelů.
  • Novostavby, rekonstrukce, opravy bytových i nebytových objektů, sportovních zařízení.
  • Čistírny odpadních vod.
  • Bioplynové stanice.
  • Solární systémy.