Home Ponuka zamestnania Referencie Politika kvality Certifikáty Kontakty
Teplo Plyn Stavebníctvo Výmenníky Zásobníky Ostatné výrobky Servis Regulačné stanice plynu

TEPLO

Výmenníkové stanice:
Prevádzame výstavbu a montáž staníc veškerých výkonov a zdrojov. Od malých kompaktných predávacích staníc, cez objektové predávacie stanice, až po veľké predávacie stanice tepla. Výstavba a montáž je prevádzaná na kľúč, vrátane profesii elektro, meranie a regulácie, izolácii, stavebných úprav, revízii a skúšok.

Kotolne:
Zaisťujeme výstavbu klasických olejových, plynových, uhoľných a elektro kotolní do tlaku PN 65 vo všetkých výkonových radách, vrátane príslušenstva. Máme skúsenosti s montážou alternatívnych zdrojov spaľovania ako sú kotle na drevo a biomasu, kotolne s tepelnými čerpadlami a solárnymi panelmi alebo ich kombinácie.

Horúcovody, teplovody, parovody:
Realizujeme výstavbu od nových investičných celkov, plánované opravy, odstraňovanie porúch a havárií, až po bežnú údržbu všetkých typov zariadení, vrátane príslušenstva na kľúč (uloženia, mosty, oceľové konštrukcie, odvodňovacie a odvzdušňovacie zariadenia, armatúry, špeciálne uzávery, vrátane zaistenia materiálu ako je oceľové, nerezové, predizolované ( Isoplus, Fintherm, Hard Pipe, Logsto RoR, Pipeizol,) a vákuové potrubie (Isobruck) do DN 1000, PN 65. Práce prevádzame v tepelných kolektoroch, výkopoch, na nadzemných trasách a v teplovodných kanáloch. Súčasťou stavieb sú aj všetky revízie, skúšky a špeciálne práce, ako predohrev, predpätie, defektoskopické, dilatačné, iskrové, vákuové skúšky a refraktometrické merania.

Ústredné vykurovanie a TZB:
Zaoberáme sa montážou všetkých typov vykurovania v súkromných a priemyselných objektoch. Inštalujeme klasické radiátorové vykurovacie systémy, podlahové vykurovanie, zvárané, lisované aj letované. Systémy je možné prevádzať v materiáloch oceľ, nerez, meď, plast. Disponujeme oprávnením od všetkých popredných výrobcov týchto materiálov. Vyrábame a montujeme klasické zásobníkové ohrevy a rýchloohrevy teplej úžitkovej vody. Na veškerých budovách prevádzame inštalácie všetkých rozvodov – vykurovania, plynu, vodovody vrátane požiarnych, kanalizácie, ale tiež elektro a vzduchotechniku.

ELTE, s.r.o. , Za Válcovnou 465/49 , 400 01 Ústí nad Labem