04
17
15
03
16
05
10
02

REKO MS Ústí nad Labem - Velká Hradební

Ukončeno
18.05.2018

Rekonstrukce stávajícího plynárenského zařízení v rozsahu: NTL plynovodní řád PE dn225 v délce 119,5 m vč. plynovodních přípojek PE dn40 - 4 ks, PE dn63 - 1ks.

Objednatel:
GasNet s.r.o.

Cena:
1.900.000,- Kč

REKO MS Ústí nad Labem - - křiž. Na Popluží x Klíšská

Ukončeno
20.05.2018

Výměna stávajícího NTL plynovodního řádu ocel DN200 za PE dn225 v délce 12 m včetně výřezu odbočky přes ul. Klíšská

Objednatel:
GasNet s.r.o.

Cena:
255.000,- Kč

REKO MS Hrob - Horní - HP

Ukončeno
07.06.2018

Nový plynovod STL pro veřejnou potřebu PE dn63 v délce 141 m, STL plynovodní přípojky PE dn32 v délce 29 m v počtu 7 ks.

Objednatel:
GasNet s.r.o.

Cena:
1.000.000,- Kč

Rozvody ÚT a TV - větev Nádraží 3. etapa

Ukončeno
01.09.2018

Předmětem díla bylo nahrazení stávajících rozvodů UT a TUV vedených v kanálech za PIP UPONOR v systému TWIN, včetně smršťovacích spojek a propojení alarmsystému a Ecoflex Aqua Single. Dimenze potrubí DN125+125/400, DN100+100/315, DN80+80/250, DN65+65/225, DN50+50/200 a DN32+32/160.

Objednatel:
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Malátova 2437/11
400 11 Ústí nad Labem

Cena:
6.400.000,- Kč

REKO parního potrubí Libušina - Teplice

Ukončeno
01.09.2018

Předmětem díla byla rekonstrukce potrubí v souladu s PD "ST 140629 TP_Reko parního potrubí Libušina". Zakázka zahrnovala provedení veškerých montážních prací na PIP DN700, DN250, DN150, DN65 a DN50 s využitím elektrosvařitelných spojek.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.
Bezručova 2212/30
251 01 Ŕíčany

Cena:
17.700.000,- Kč

Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře - Teplice

Ukončeno
01.11.2018

Předmětem díla byla změna zdroje vytápění v prostorách stávající výměníkové stanice v objektu VHL POH s.p. - Teplice. Stávající CZT ohřev byl nahrazen plynovými kotly (470 kW).

Objednatel:
Povodí Ohře s.p.

Cena:
4.700.000,- Kč

Vysokotlaká RS plynu - typ 2250/2/1 - 440 Prodloužení VTL plynovodu pro areál Cihelny

Ukončeno
17.12.2018

Předmětem díla byla výstavba nové VTL-RS, včetně napojení na stávající VTL plynovod DN100, napojení na stávající STL plynovod DN0100 a přípojka pro plnící stanici CNG.

Objednatel:
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko

Cena:
14.000.000,- Kč