04
17
15
03
16
05
10
02

Výměna rozvodů tepla CZT Studénka - sídliště Jih

Ukončeno
01.11.2017

Předmětem díla byla generální oprava - výměna ocelového horkovodu DN250 za předizolovaného potrubí DN200, dále rozvodů TUV v systému PEX, včetně svařování, uložení, výměny armatur a izolací, dále stavební práce na topném kanálu a zemní práce vč. komunikací .

Objednatel:
TermoReal s.r.o.
U Teplárny 1300
509 01 Nová Paka

Cena:
8.210.000,- Kč