Shadow
Slider

Přemístění horkovodní stanice blokové kotelny

Ukončeno
24.03.2015

Předmětem díla byla výstavba nové vyměníkové stanice o výkonu 17 MW, včetně přemístění 2 ks stávajících oběhových čerpadel vč. motorů a frekvenčních měničů (výkon 75 kW), dodání a montáž jednoho nového oběhového čerpadla s frekvenčním měničem (výkon 75 kW).

Objednatel:
TAMERO INVEST s.r.o.
O.Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou

Cena:
16.663.000,- Kč

Horkovod Pražské předměstí II. etapa

Společnost HOCHTIEF-ELTE-STREICHER
HOCHTIEF CZ a.s. (50 %)
ELTE, s.r.o. (26 %)
STREICHER, s.r.o. Plzeň
(24 %)

Ukončeno
01.07.2015

Jednalo se o vybudování páteřního horkovodního rozvodu z ocelového předizolovaného potrubí celkové délky trasy výkopu rýhy 1929 m, délky potrubí DN300 - 2916 m, DN250 - 12m, DN200 - 6 m, DN125 - 264 m, DN100 - 144 m, DN80 - 175 m, DN65 - 227 m, DN50 - 75 m, DN40 - 24 m, DN32 - 15 m včetně pokládky datových kabelů. Spojky předizolovaného potrubí provedeny jako elektricky svařované spojky (DN300), na menších průměrech byly spojky smršťovací. Dále bylo předmětem plnění stavební a technologické úpravy (strojní část + měření a regulace) 6-ti výměníkových stanic, zřízení provizorního potrubí, zbudování šachet s armaturami, uvedení zpevněných a nezpevněných povrchů do původního stavu.

Objednatel:
Teplána České Budějovice, a.s.
Novohradská 32
372 15 České Budějovice

Cena:
13.717.000,- Kč

Eliminace parovodu Východ (V3)

Ukončeno
01.09.2015

Předmětem díla bylo nahrazení parovodního rozvodu novým teplovodním dvoutrubkovým systémem z předizolovaného potrubí.
Systém se skládal z těchto částí:
- nový parovod DN150
- nový teplovod DN200 - DN32
- Zdrojová stanice pára voda o výkonu 6,5 MW
- 16 ks DPS z toho 2 kombinované s ohřevem TUV
- Dispečerské pracoviště
- Stavební část, výkopy, zásypy, komunikace, nový TK, povrchy, protlaky, pokládky optochrániček.
- Dodávka a montáž technologie v části strojní, elektro, MaR

Objednatel:
Teplárna Strakonice a.s.
Komenského 59
386 43 Strakonice

Cena:
24.197.000,- Kč

Horkovod Pražské předměstí III. etapa

Společnost HOCHTIEF-ELTE
HOCHTIEF CZ a.s. (60 %)
ELTE, s.r.o. (40 %)

Ukončeno
01.11.2015

Jednalo se o vybudování páteřního horkovodního rozvodu z ocelového předizolovaného potrubí celkové délky trasy výkopu rýhy 1715 m, délky potrubí DN200 - 450 m, DN150 - 370 m, DN125 - 650 m, DN100 - 110 m, DN80 - 950 m, DN65 - 600 m, DN50 - 30 m, včetně pokládky datových kabelů. Spojky předizolovaného potrubí provedeny jako smršťovací. Dále bylo předmětem plnění stavební a technologické úpravy (strojní část + měření a regulace)
7 výměníkových stanic, zřízení provizorního potrubí, zbudování šachet s armaturami, uvedení zpevněných a nezpevněných povrchů do původního stavu.

Objednatel:
Teplána České Budějovice, a.s.
Novohradská 32
372 15 České Budějovice

Cena:
18.384.000,- Kč

ST140570 ÚSTÍ n.L., REKO TN1 - ul. PRŮMYSLOVÁ

Ukončeno
01.11.2015

Předmětem díla bylo provedení realizace stavby bezkanálového parního tepelného napaječe v ulici Průmyslová o celkové délce 480 m. Dílo spočívalo v částečné demolici stávajícího tepelného napaječe v topném kanálu s potrubím DN500 a položení nového PIP DN400 s použitím elektrosvařitelných spojek. Dále byla provedena úprava topného potrubí a izolací v napojovací šachtě Š3 aŠ1. Průměrná hloubka uložení PIP je cca 4 m. Vynucenou součástí díla bylo provedení třech vodovodních řadů a jedné kanalizační stoky. Při dokončování zásypů a terénních úprav byla realizována obnova 7 ks sloupů veřejného osvětlení (cca 190 m) a obnova stávajících chodníků a komunikací.

Objednatel:
ČEZ Teplárenská, a.s.
Bezručova 2212/30
251 01 Ŕíčany

Cena:
41.510.000,- Kč

Výměna parních rozvodů za horkovodní, vč. výměníkových stanic

Ukončeno
12.12.2015

Předmětem zakázky byla výstavba trasy horkovodního potrubí pro bezkanálové ukládání v délce 1350 m (celková délka potrubí 2700 m, z toho DN40 až DN50 - 320 m, DN65 - 826 m, DN100 - 450 m, DN150 - 300 m DN200 - 804 m) a dodávka 3 výměníkových stanic.

Objednatel:
NOEN ENERGY, a.s.

Cena:
33.720.000,- Kč