Shadow
Slider

Výměníkové stanice:

Provádíme výstavbu a montáž stanic veškerých výkonů a zdrojů. Od malých kompaktních předávacích stanic, přes objektové předávací stanice, po velké předávací stanice tepla. Výstavba a montáž je prováděna na klíč, včetně profesí elektro, měření a regulace, izolací, stavebních úprav, revizí a zkoušek.

Kotelny:

Zajišťujeme výstavbu klasických olejových, plynových a uhelných kotelen a elektro kotelen do tlaku PN 65 ve všech výkonových řadách, včetně příslušenství. Máme zkušenosti s montáži alternativních zdrojů spalování jako jsou kotle na dřevo a biomasu, kotelny s tepelnými čerpadly a solárními panely nebo jejich kombinací.

Horkovody, teplovody, parovody:

Realizujeme výstavbu od nových investičních celků, plánované opravy, odstraňování poruch a havárií, po běžnou údržbu všech typů zařízení, včetně příslušenství na klíč (uložení, mosty, ocelové konstrukce, odvodňovací a odvzdušňovací zařízení, armatury, speciální uzávěry, včetně zajištění materiálu jako je ocelové, nerezové, předizolované ( Isoplus, Fintherm, Hard Pipe, Logsto RoR, Pipeizol,) a vakuové potrubí (Isobruck) do DN 1000, PN 65. Práce provádíme v tepelných kolektorech, výkopech, na nadzemních trasách i v teplovodních kanálech. Součástí staveb jsou i veškeré revize, zkoušky a speciální práce, jako předehřev, předpětí, defektoskopické, dilatační, jiskrové, vakuové zkoušky a refraktometrická měření.

Ústřední vytápění a TZB:

Zabýváme se montáží všech typů vytápění v soukromých i průmyslových objektech. Instalujeme klasické radiátorové otopné systémy, podlahové vytápění, svařované lisované i letované. Systémy je možné provádět v materiálech ocel, nerez, měď, plast. Disponujeme oprávněním od všech předních výrobců těchto materiálů. Vyrábíme a montujeme klasické zásobníkové ohřevy a rychloohřevy teplé užitkové vody. U veškerých budov provádíme instalace všech rozvodů – topení, plynu, vodovody včetně požárních, kanalizace, ale také elektro i vzduchotechniku.

 

 

 

ZÁSOBNÍKY

OSTATNÍ VÝROBKY

MOBILNÍ KOTELNY