Home Ponuka zamestnania Referencie Politika kvality Certifikáty Kontakty
Teplo Plyn Stavebníctvo Výmenníky Zásobníky Ostatné výrobky Servis Regulačné stanice plynu
REGULAČNÉ STANICE PLYNU

Novým výrobným programom spoločnosti je výroba, montáž, rekonštrukcia a servis vysokotlakých, strednotlakých a nízkotlakých regulačných staníc plynu.

Vlastná výroba regulačných staníc ponúka široké a variabilné riešenie v rôznych tlakových stupňoch a výkonoch.

Výroba je zabezpečovaná kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú s výrobou regulačných staníc dlhodobé skúsenosti.

Odborné znalosti a skúsenosti sú zaisťované prostredníctvom odborných školení v obore plynárenstvo, zváranie, ale aj BOZP a PO. Veľký dôraz kladieme na identifikáciu rizík a prevenciu pred nimi.

V rámci tejto činnosti zaisťujeme pre svojich klientov od vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti, samotnej realizácie technológie a stavebných úprav ako sú napr. terénne úpravy, oplotenie, prístupové cesty, spevnené plochy až po vykonanie funkčných skúšok, vypracovanie východzích revíznych správ a predávacej dodávateľskej dokumentácie.

Regulačné stanice plynu vyrábame nielen pre tuzemský trh, ale aj do zahraničia.

ELTE, s.r.o. , Za Válcovnou 465/49 , 400 01 Ústí nad Labem