Home Referential constructions

IMS policy

Certifications   Contacts
Heat Natural gas Construction Heat exchangers Reservoirs Other products Service Gas regulating stations

PLYN

Společnost se již od jejího založení zabývá činnostmi v oboru plynárenství.

Výstavbu plynovodů, plynovodních přípojek, domovních a průmyslových plynovodů všech tlakových úrovní NTK, STK, VTK provádí již dlouhodobě a to jak z materiálu oceli, tak i z polyetylenu a mědi.

Důležitou oblast tvoří výstavba plynových kotelen, plynové ohřívače teplé užitkové vody průtokové i zásobníkové. V průmyslových aplikacích pak převládá vytápění hal plynovými sálavými zářiči nebo plynovými saharami.

V posledních letech společnost rozšířila svůj výrobní program o výrobu, montáž, rekonstrukce a servis vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých regulačních stanic plynu. Výroba regulačních stanic plynu probíhá v nově zrekonstruovaném výrobním areálu. Regulační stanice plynu vyrábíme nejen pro zákazníky v České republice, ale i pro zahraniční trh jako jsou např. Pobaltské země, Rusko, Izrael, Slovensko, Rumunsko a další.

V rámci těchto činností zajišťujeme pro své klienty od vypracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti, samotné realizace technologie i stavební úpravy jako jsou např. terénní úpravy, oplocení, přístupové cesty, zpevněné plochy až po vykonání funkčních zkoušek, vypracování výchozích revizních zpráv a předávací projektové dokumentace.

ELTE, s.r.o. , Za Válcovnou 465/49 , 400 01 Ústí nad Labem