Home Ponuka zamestnania Referencie Politika kvality Certifikáty Kontakty
Teplo Plyn Stavebníctvo Výmenníky Zásobníky Ostatné výrobky Servis Regulačné stanice plynu

PLYN

Spoločnosť sa už od svojho založenia zaoberá činnosťami v obore plynárenstvo.

Výstavbu plynovodov, plynovodných prípojok, domových a priemyselných plynovodov všetkých tlakových úrovní NTK, STK, VTK prevádzame už dlhodobo a to ako z materiálu ocele, tak aj z polyetylénu a medi.

Dôležitú oblasť tvorí výstavba plynových kotolní, plynové ohrievače teplej úžitkovej vody prietokové aj zásobníkové. V priemyslových aplikáciách prevláda vykurovanie hál plynovými sálavými žiaričmi alebo plynovými saharami.

V posledných rokoch spoločnosť rozšírila svoj výrobný program o výrobu, montáž, rekonštrukcie a servis vysokotlakých, strednotlakých a nízkotlakých regulačných staníc plynu. Výroba regulačných staníc plynu prebieha v novo zrekonštruovanom výrobnom areáli. Regulačné stanice plynu vyrábame nielen pre zákazníkov v Českej republike, ale aj pre zahraničný trh ako sú napr. Pobaltské krajiny, Rusko, Izrael, Slovensko, Rumunsko a ďalší.

V rámci týchto činností zaisťujeme pre svojich klientov od vypracovania projektovej dokumentácie, inžinierske činnosti, samotnej realizácie technológie a stavebné úpravy ako sú napr. terénne úpravy, oplotenie, prístupové cesty, spevnené plochy až po vykonanie funkčných skúšok, vypracovanie východzích revíznych správ a predávacej projektovej dokumentácie.

ELTE, s.r.o. , Za Válcovnou 465/49 , 400 01 Ústí nad Labem