PLYN_04
PLYN_03
PLYN_01
PLYN_02
PLYN_05

Společnost zajišťuje dodávky regulačních stanic tzv. na klíč, což znamená, od projektové dokumentace, vlastní výroby, montáže, funkčních a tlakových zkoušek, revizí, stavebních úprav a dokumentace potřebné k předání díla. Výrobky splňují evropské standardy, případně jiné podle požadavků zákazníků.

Neméně důležitou činností společnosti je zajišťování servisu plynárenských zařízení i odborné poradenství v této oblasti.

Za dobu svého působení na trhu v oblasti plynárenství společnost vyrobila a dodala řadu regulačních stanic a zařízení různých parametrů a výkonů jak pro tuzemský trh, tak i do zahraničí. Příkladem je třeba rekonstrukce VTL regulační stanice pro Plzeňskou teplárenskou, výstavba atypické VTL regulační stanice pro Teplárnu Trmice, ale i dodávky pro spol. INNOGY.

Vlastní výroba regulačních stanic nabízí široké i variabilní řešení v různých tlakových stupních a výkonech. Toto je zabezpečeno kvalifikovanými pracovníky, kteří mají s výrobou regulačních stanic dlouhodobé zkušenosti.

Společnost ELTE, s.r.o. disponuje pro realizaci zakázek i takzvanými provizorními regulačními stanicemi v tlakových úrovních od nízkotlakých až po vysokotlaké. Těmito provizorními stanicemi jsme schopni nepřerušit dodávku plynu po celou dobu výstavby nových či rekonstruovaných regulačních stanic.

Odborné znalosti a zkušenosti jsou zajišťovány prostřednictvím odborných školení v oboru plynárenství, ale i BOZP.

 

 

Servis kotelen, VS, regulačních stanic

Tel: + 420 475 351 400 ústředna
Tel:  +420 725 261 403
Tel.: +420 725 261 407