Home Nabídka zaměstnání Reference Politika ISŘ Certifikáty Kontakty
Teplo Plyn Stavebnictví Výměníky Zásobníky Ostatní výrobky Servis Regulační stanice plynu
 

MAX POOL 250

 konstrukční parametry

 

 na primární i sekundární straně
 nejvyšší dovolená teplota:
100°C
 nejvyšší dovolený tlak (v trubkách i plášti):
12 bar
 technické údaje:
Závitové připojení primer/sekunder
1“ / 1.1/2“
 Topná plocha
0,630 m2
 Orientační objem bazénu
83,0 m3
Nominální výkon
75 kW
 Topná voda primer
- průtok 36,0 l/min
- tlak. ztráta 4,0 kPa
Bazénová voda sekunder
- průtok 277,5 l/min
- tlak. ztráta 11,8 kPa

 
Katalogový list Certifikát jakosti Technický list  
 
 
 
ELTE, s.r.o. , Za Válcovnou 465/49 , 400 01 Ústí nad Labem