Home Nabídka zaměstnání Reference Politika ISŘ Certifikáty Kontakty
Teplo Plyn Stavebnictví Výměníky Zásobníky Ostatní výrobky Servis Regulační stanice plynu
 
MAX 17.4-40-10
 konstrukční parametry
 na primární i sekundární straně
I.
II.
III. (1)
 nejvyšší dovolená teplota:
250°C
165°C
250°C
 nejvyšší dovolený tlak (v trubkách i plášti):
16 bar
25 bar
25 bar

(1)
Vyšší konstrukční parametry dle požadavku zákazníka.
 technické údaje:
 Připojení přírub primer/sekunder
150 DN
 Topná plocha
40,0 m2
 Objem pláště
198,0 l
 Objem trubek
88,0 l
 Hmotnost
360,0 kg
 
Katalogový list Certifikát jakosti Technický list  
 
 
 
ELTE, s.r.o. , Za Válcovnou 465/49 , 400 01 Ústí nad Labem