ELTE – Váš partner v energetice a strojírenství

Pomůžeme vám v řešení staveb i krizových situací ohledně plynu, tepla a vody. Na nás se totiž můžete spolehnout.

Rychlý kontakt

Sídlo společnosti

ELTE, s.r.o.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem

Telefon / E-mail

V čem se Elte stane vašim partnerem?

Plyn

Získané zkušenosti z různých druhů staveb a odpovídající strojní i technické vybavení nám umožňuje realizovat kompletní dodávky staveb „na klíč“ od projektové dokumentace, zemních prací, svářečských a izolatérských prácí, až po provedení všech potřebných zkoušek, revizí, ale i propojovacích prací na stávající potrubní systémy, včetně prací pod plynem.

Teplo

Provádíme výstavbu a montáž stanic veškerých výkonů a zdrojů. Od malých kompaktních předávacích stanic, přes objektové předávací stanice, po velké předávací stanice tepla. Výstavba a montáž je prováděna na klíč, včetně profesí elektro, měření a regulace, izolací, stavebních úprav, revizí a zkoušek.

Voda

Naše společnost zajišťuje komplexní službu v rámci realizace vodohospodářských staveb, tj. dodání vlastní stavby, včetně dokumentace skutečného provedení. Provádíme zejména výstavbu nového či opravu stávajícího opevnění vodních toků, jezů, stupňů, malých vodních nádrží a dalších vodohospodářských staveb.

Jsme členem CBC Dubai od 1.9.2022

Další služby

Servisní činnost

Práce jsou prováděny v oblasti čištění spirálových výměníků i zásobníků, tlakových zkoušek, drobných oprav výměníků, zásobníků a nebo jiné nerezové výroby v rámci celé České republiky. Dále v oblasti tepelných rozvodů, plynových zařízení a zařízení elektro v rámci Ústeckého kraje.

Lehké pažící boxy

Základem lehkého pažícího boxu je maximální bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků pohybujících se ve výkopech či jámách. Jedná se o svařovaný ocelový pozinkovaný rám, do kterého jsou zasunuty výdřevy (fošny) o síle 40 mm. Při výšce základní desky do 1,80 m je možno s tímto pažením provádět jakékoli práce na inženýrských sítích.