04
17
15
03
16
05
10
02

Společnost ELTE vznikla v roce 1992 a patří mezi významné dodavatele pro oblast energetiky v České republice. Základem společnosti jsou bohaté zkušenosti získané v provozní energetice, špičkové technologické vybavení, vlastní lidské zdroje a výkonnost.
Zajišťujeme pro své zákazníky komplexní dodávky tepelných celků od projektové dokumentace, výrobu, montáž, funkční zkoušky, revize a servis.

Je držitelem oprávnění a certifikátů např. ČSN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Vyrábí tlaková zařízení podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 219/2016 Sb., dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU.


TEPLO

Energetické stavby Teplo
dodávka a montáž (včetně generálních oprav a rekonstrukcí) výměníkových stanic, kotelen na tuhá i ušlechtilá paliva, ústřední vytápění

parovodní a horkovodní přípojky v klasickém i bezkanálovém provedení v předizolovaném potrubí, revize vyhrazených technických zařízení: elektro, plyn a tlaková zařízení

Výroba nerezového programu pro energetiku
Výroba tlakových zařízení, celonerezové trubkové výměníky tepla typu MAX, zásobní nádrže , velkoobjemové nádrže, dochlazovače kondenzátu, rozdělovače a sběrače, potrubní a potrubní části


PLYN

Energetické stavby  PLYN
výroba, montáž, opravy, údržba a uvádění nových regulačních stanic plynu do provozu,
výstavba a rekonstrukce všech druhů plynovodů

PRONÁJEM MOBILNÍCH KOTELEN

pronájem parních,  nízko a vysokoteplotní vodní kotelny
( vč. příslušenství stabilizační systémy tlaku, čerpací stanice, odplyňovače LG a HP a nádrže na lehký topný olej)


STAVEBNÍ   ČINNOST

 výkopové a zemní práce pro liniové stavby plynovodů, parovodů, horkovodů, teplovodů, elektrických sítí, vodovodní a kanalizační řády

výstavba a rekonstrukce regulačních stanic, kotelen, výměníkových stanic, rekonstrukce, opravy bytových i nebytových objektů